Bidrag til fonden

De mange kan hjælpe de få!

For at sikre en fortsat og kontinuerlig støtte af brandofre i Danmark er vi glade for ethvert bidrag. Derved sikres den størst mulige pulje til uddeling blandt fejldømte og andre brandofre der har brug for hjælp. Har du lyst til at give et bidrag til Brandfonden, så kan du overføre et beløb til fondens konto i Nordjyske Bank: Reg 8090 konto 1244105. Anfør venligst dit navn.

Brandfondens omkostninger til administration er lave (under 12 % pr år)!

Brandfonden takker for dit bidrag!