Startside

Brandfonden hjælper mennesker, som er ofre for en brand, på to områder:
• For mennesker, som bliver beskyldt for brandstiftelse, og selv mener, at de er uskyldige, sikrer Brandfonden beviser på brandstedet, og/eller genfortolker politiets beviser. I flere tilfælde har Brandfonden kunnet dokumentere, at politiet havde fejlfortolket beviser og efterfølgende anklaget uskyldige mennesker.
• For mennesker med forbrændinger, især i ansigtet eller ved store forbrændinger på kroppen, hvis udseende aldrig vil blive det samme som før.
Fælles for begge grupper er, at de er blevet ofre pga. af en brand.

Yderligere opgaver for Brandfonden er vidensformidling om brandsikring, retssikkerhed på brandområdet, og støtte til brandforskning. Du kan læse mere om Brandfondens opgaver her på hjemmesiden under ”Om Brandfonden”.