Om Brandfonden

Brandfondens primære formål er at forhindre justitsmord i Danmark på brandområdet. Brandfonden støtter tiltalte eller dømte i brandsager, hvor der kan rejses tvivl om deres skyld. Støtten kan typisk være i form af en højt kvalificeret brandteknisk ekspert og en forsvarer, så der kan ydes tilstrækkeligt modspil til politiets brandefterforskere og anklagemyndigheden. Flere tiltalte er allerede blevet frifundet med hjælp fra de rette eksperter – ofte efter en lang sej kamp for at bevise deres uskyld, efter at politi og anklagemyndighed har tiltalt vedkommende på baggrund af en fejlfortolkning af brandspor! Sådanne fejl kan en kvalificeret brandteknisk ekspert være med til at opdage og få manet i jorden under retssagen.

Fejldømte personer får ofte posttraumatisk stress med forringet livskvalitet til følge. Derfor er det vigtigt at få hjælp fra en brandekspert tidligt i processen, inden politi og anklagemyndighed kommer for langt med tiltale, retssag og eventuel fængselsdom baseret på utilstrækkelig brandefterforskning. Det kan være særdeles vanskeligt i Danmark at få genåbnet en sag ved den Særlige Klageret – derfor er det vigtigt at få hjælp så tidligt som muligt efter en brand.

Se DR-nyheder om sagen “Brændte beviser” hvor Brandfondens stifter Lars Schiøtt Sørensen medvirker (klik på link):

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/03/03/03114453.htm

Brandfonden kan støtte brandofre i at komme videre. Mange brandofre må gå fra hus og hjem. Fejldømte mister ofte deres arbejde – helt uberettiget, og lider såvel økonomisk som psykisk overlast. Endvidere kan det risikeres, at der ikke er forsikringsdækning af deres ejendom, da forsikringsselskabet jo kan henføre til, at der er tale om en påsat brand!

Hjælp til genhusning og anden praktisk hjælp kan søges.

Brandfonden støtter i visse tilfælde personer, som har pådraget sig svære forbrændinger. Det kan være tredjegradsforbrændinger, som har vansiret ansigtet og/eller en del af kroppen.

Der kan søges om midler til kosmetisk behandling samt deltagelse i en støttegruppe.

Brandfonden støtter vidensformidling om brandsikring og retssikkerhed på brandområdet, og kan endvidere støtte brandforskning.